Archive


Review, Volume 3, Issue 4
Calling for a rapid recognition and response program for stroke in China

Jing Zhao, MD, PhD, Renyu Liu, MD, PhD

Zhao J, Liu R. Calling for a rapid recognition and response program for stroke in China. Transl Perioper & Pain Med 2016; 1(4): 1-4

Review, Volume 3, Issue 3
Biomarkers for Chronic Neuropathic Pain and their Potential Application in Spinal Cord Stimulation: A Review

Chibueze D. Nwagwu; Christina Sarris, MD; Yuan-Xiang Tao, PhD, MD; and Antonios Mammis, MD

Nwagwu CD, Sarris C, Tao YX, Mammis A. TBiomarkers for Chronic Neuropathic Pain and their Potential Application in Spinal Cord Stimulation: A Review. Transl Perioper & Pain Med 2016; 1(3): 33-38

Review, Volume 3, Issue 3
The CRISPR/Cas9 system for gene editing and its potential application in pain research

Linlin Sun; Brianna Marie Lutz; Yuan-Xiang Tao

Sun LL, Lutz BM, Tao YX. The CRISPR/Cas9 system for gene editing and its potential application in pain research. Transl Perioper & Pain Med 2016; 1(3): 22-32

Review, Volume 3, Issue 3
Neurokinin 1 and opioid receptors: relationships and interactions in nervous system

Jie Xiao; Si Zeng ; Xiangrui Wang; Hasan Babazada; Zhanchun Li; Renyu Liu; Weifeng Yu

Xiao J, Zeng S, Wang X, Babazada H, Li Z, Liu R, Yu W. Neurokinin 1 and opioid receptors:relationships and interactions in nervous system. Transl Perioper & Pain Med 2016; 1(3): 11-21

Original Research, Volume 3, Issue 3
Altered T-UCRs expression profile in the spinal cord of mice with neuropathic pain

Bao-Chun Jiang, PhD; Tian Yang, BS, Li-Na He, BS; Yuan-Xiang Tao, MD, PhD; Yong-Jing Gao, MD, PhD

Jiang BC, Yang T, He LN, Tao YX, Gao YJ. Altered T-UCRs expression profile in the spinal cord of mice with neuropathic pain. Transl Perioper & Pain Med 2016; 1(3): 1-10

Review, Volume 3, Issue 2
IL-33 Signaling in Lung Injury

Jing Chang, M.D., Ph.D; Yue-Feng Xia, M.D., Ph.D; Ma-Zhong Zhang, M.D., Ph.D; and Li-Ming Zhang, M.D

Chang J, Xia Y, Zhang M, Zhang L. IL-33 Signaling in Lung Injury.Transl Perioper & Pain Med 2016; 1(2):24-33

<< Previous     17   18   19   20   21   22   23   24   25       Next >>