Archive


Research Article, Volume 4, Issue 1
Spinal Cord Stimulation versus Other Therapies in Patients with Refractory Angina: A Meta-analysis

Shaocheng Wang; Qixian Li; Hongwei Fang; Hao Yang; Diansan Su d; Yuan-Xiang Tao; Zhankui Wang; Xiangrui Wang; Zhongwei Yang

Wang S, Li Q, Fang H, Yang H, Su D, Tao Y, Wang Z, Wang X, Yang Z. Spinal cord stimulation versus other therapies in patients with refractory angina: A meta-analysis Transl Perioper & Pain Med 2017; 2(1): 31-41

Review, Volume 4, Issue 1
Role of brain-derived neurotrophic factor in the molecular neurobiology of major depressive disorder

Yi Zhang; Jing Shi; Jianxin Li; Renyu Liu; Yingcong Yu; Ying Xu

Zhang Y, Shi J, Li J, Liu R, Yu Y, Xu Y. Role of brain-derived neurotrophic factor in the molecular neurobiology of major depressive disorder. Transl Perioper & Pain Med 2017; 2(1): 20-30

Research Article, Volume 4, Issue 1
Effects of Epinephrine on Inflammation-Related Gene Expressions in Cultured Rat Cardiomyocytes

Stacey Chen, MD; Geoffrey L. Liu, BA; Marilyn M. Li, MD; Renyu Liu, MD, PhD; Henry Liu, MD

Chen S, Liu GL, Li MM, Liu R, Liu H. Effects of Epinephrine on Inflammation-Related Gene Expressions in Cultured Rat Cardiomyocytes. Transl Perioper & Pain Med 2017; 2(1): 13-19

Review, Volume 4, Issue 1
Pediatric Perioperative Stress Responses and Anesthesia

Koichi Yuki, MD; Erika Matsunami, MD; Kazumasa Tazawa, MD; Wei Wang, PhD

Yuki K, Matsunami E, Tazawa K, Wang W, DiNardo JA, Koutsogiannaki S. Pediatric Perioperative stress responses and anesthesia. Transl Perioper & Pain Med 2017; 1(4): 1-12

Review, Volume 3, Issue 4
Managerial Decision-making for Daily Case Allocation Scheduling and the Impact on Perioperative Quality Assurance

Minmin Zhu, MD, PhD; Zhengli Yang, CCNS; Xiao Liang, MD; Xiaojie Lu, MD, PhD

Zhu M, Yang Y, Liang X, Lu X, Sahota G, Liu R, Yi L. Managerial decision-making for daily case allocation scheduling and the impact on perioperative quality assurance Transl Perioper & Pain Med 2016; 1(4): 20-30

Review, Volume 3, Issue 4
Dexmedetomidine–induced neuroprotection: is it translational?

Yunzhen Wang; Ruquan Han; and Zhiyi Zuo

Wang Y, Han R, Zuo Z. Dexmedetomidine–induced neuroprotection: is it translational? Transl Perioper & Pain Med 2016; 1(4): 15-19

<< Previous     4   5   6   7   8   9   10   11   12       Next >>